Nástroje pro usnadnění přístupu

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Hanáckém Slovácku 2022

Sponzoři výřez

 

Hanáckoslovácký krúžek, z. s.

si Vás dovoluje pozvat

na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku

14. 5. 2022, Velké Pavlovice

Vážení přátelé, zástupci obcí, vedoucí folklorních souborů, milí verbíři,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se letos uskuteční ve Velkých Pavlovicích.

Dále si Vás dovolujeme požádat o předání této informace případným zájemcům o verbuňk ve vašem okolí.

Soutěž proběhne v sokolovně ve Velkých Pavlovicích 14. května 2022 v 19.30 hodin. Hudbou verbíře doprovodí CM Šmytec a slovem Marek Šalanda – autor knihy Slovácko sa nenudí.

Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou absolvovat. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2022, soutěžící, kteří se umístí na 2. až 6. místě, postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2022.

Přihlášky do soutěže mohou verbíři posílat do 15. dubna 2022 mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně poštou na adresu Hanáckoslovácký krúžek, z. s., Hlavní 583/1, 691 06  Velké Pavlovice. Formulář přihlášky viz níže.

 

Statut soutěže

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku regionu Hanácké Slovácko

Velké Pavlovice, 14. 5. 2022

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, kterou zajišťuje výhradně pořadatel soutěže, v časovém limitu, který vyplyne z počtu soutěžících u vybrané muziky.  Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou absolvovat. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

 1. Do soutěže se soutěžící nominuje následujícím způsobem:
  1. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.
 2. Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2022, soutěžící, kteří se umístí na 2. až 6. místě postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2022.
 3. Porota regionálního kola může navrhnout tanečníkům, kteří se při konkrétním regionálním kole umístili na a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do předkola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci. O jejich účasti v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na MFF Strážnice rozhodne na základě zhodnocení zaplnění kapacity předkola pořadatel této soutěže ve Strážnici, tj. NÚLK Strážnice.
 4. Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový harmonogram soutěže a všechny organizační pokyny její organizační rady ve znění uvedeném v písemné informaci, kterou každý soutěžící obdrží před příjezdem do Velkých Pavlovic. O změnách vyplývajících z řešení případných krizových situací v průběhu soutěže rozhoduje organizační rada a předseda odborné poroty.
 5. Jedinou možnou formou přístupu do soutěže při dodržení pravidel nominace je písemná přihláška dodaná do 15. dubna příslušného roku konání soutěže. Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum poštovního razítka či e-mailu. K přihlášce je nutno přiložit notaci a text písně, s níž bude tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Osobní přihlášky před regionálním kolem v den konání soutěže nebudou přijímány.
 6. Regionální kolo soutěže probíhá pod odbornou záštitou NÚLK. Regionální kolo soutěže má určeného garanta (člen poroty soutěže) odpovídajícího za správnost vyhlášených výsledků a dodržení postupových regulí. Garanta určuje NÚLK. Garant regionálního kola spolupracuje s organizační radou regionálního kola soutěže.
 7. Hodnocení soutěžních vystoupení je v kompetenci odborné poroty soutěže.
 8. Odborná porota hodnotí:
  1. Předzpěv - intonační čistota, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu.
  2. Tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost, úroveň provedení kroků a figur (cifer) v souladu s regionálním tanečním stylem,  prostorové uspořádání, kompozice, gradace tance,  zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu, celková úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky.
  3. Vzhled kroje - současná sváteční podoba, vzhled kroje v souladu s regionálním typem prezentovaného verbuňku, kroj bez úprav nesoucích charakter jevištního kostýmu (klobouk neupevněn).
 9. Práce odborné poroty: Odborná porota rozhoduje dle svých odborných znalostí a zkušeností. Během hodnocení používá pomocných prostředků (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změny znění statutu v případě nenadálých událostí.
 11. GDPR: Soutěžící, účinkující a organizační štáb soutěže udělují pořadateli svolení se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro potřeby organizačního zajištění regionálního kola soutěže a její multimediální prezentaci.

 

Ke stažení

Pozvánka  Statut soutěže  Přihláška

Odkazy

Festival Strážnice  Marek Šalanda CM Šmytec

 

Výsledky soutěže:

V regionálním kole Soutěže na Hanáckém Slovácku zvítězil a do finále na MFF Strážnice postoupil Adam Šurýn z Velkých Bílovic.

Do předkola dále postupují Martin Matocha, Vít Vymazal, Tomáš Buchlovský, Tomáš Matulík a Oldřich Vymazal.

 


Hanáckoslovácký krúžek, z.s.

 • Hlavní 583/1, 691 06 Velké Pavlovice
 • IČ: 07901488
 • FIO banka: 2601606859/2010

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na muziku

 • Jan Melichar
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.